? ? ? $ ? $

Google Ads Promo Terms & Conditions

Marketing Bot actively supports your Google Ads campaign by providing credits based on your spending.

At the moment the promo applies to Google Ads accounts with billing details from countries bellow.

Click on the country name to display Google Ads Promo Terms & Conditions:

Slovakia

Spend 25 €, get 75 €

Zmluvné podmienky tejto ponuky:

  1. Ponuka je k dispozícii iba pre zákazníkov s fakturačnou adresou na Slovensku. Každý inzerent smie použiť jeden propagačný kód.
  2. Ak chcete ponuku aktivovať, zadajte do svojho účtu propagačný kód do 31. december 2020. Ak chcete využiť túto ponuku, musíte zadať svoj kód do 14 dní od prvého zobrazenia reklamy z vášho prvého účtu Google Ads.
  3. Ak chcete získať kredit, vo vašej reklamnej kampani musia počas 30 dní vzniknúť náklady minimálne vo výške 25 EUR (bez daní). Nestačí vykonať platbu vo výške 25 EUR. Meranie nákladov na reklamy až do výšky 25 EUR začína po zadaní kódu.
  4. Keď dokončíte kroky 2 a 3, kredit by sa mal do piatich dní pripísať v Prehľade fakturácie vášho účtu.
  5. Kredit sa vzťahuje iba na budúce náklady na reklamy. Kredit nie je možné použiť na náklady vzniknuté pred zadaním kódu.
  6. Po vyčerpaní kreditu nedostanete žiadne upozornenie a všetky ďalšie náklady na reklamy budú účtované na váš spôsob platby. Ak v zobrazovaní reklám pokračovať nechcete, môžete kampane kedykoľvek pozastaviť alebo odstrániť.
  7. Na to, aby ste propagačný kredit mohli získať, musí služba Google Ads úspešne dokončiť fakturáciu z vášho účtu a musíte riadne plniť svoje povinnosti spojené s účtom Google Ads.
  8. Celé znenie zmluvných podmienok nájdete tu.

If you need more information please write at info@marketingbot.io.

Last updated 06-04-2020.